Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Co je plazma?


Plazma představuje asi 55% naší krve a obsahuje 91% vody.

Krevní plazma obsahuje více než 120 různých proteinů, které přebírají životně důležité funkce jako je například obrana před infekcemi nebo srážení krve při poranění.

Pomocí genetické techniky se krevní plazma nedá vyrobit. Proto jsou tisíce nemocných lidí odkázány na pomoc dobrovolných dárců/dárkyň plazmy.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.