Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Průběh darování plazmy

Proces, při kterém se plazma získává, se jmenuje plazmafereze. Během odběru krevní plazmy dostane dárce své červené  a bílé krvinky jakož i krevní destičky zpět.

Stejně jako při darování krve se zavede do pažní žíly dutá jehla, přes kterou krev teče do centryfugy nebo do filtru. Při odstřeďovacím procesu nebo při filtraci se krev rozděluje na krevní buňky a plazmu. Zatím co se plazma průběžně zachycuje do nádoby, vrací se krevní buňky přes odebírací hadičku zase zpátky do dárcova krevního oběhu.

Při celém odběru se používají pouze jednorázové sterilní pomůcky a tak je kontakt s cizí krví nebo jakýmkoliv jiným materiálem naprosto vyloučen.

Množství odebírané plazmy se určuje podle tělesné váhy dárce (maximálně 700 ml čisté plazmy, bez antikoagulančního prostředku).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.